Wydarzenia

Następny wieczór Słowa i uwielbienia!!!

Już 14 stycznia 2023 r. – w najbliższą sobotę zapraszamy Cię na wyjątkowe spotkanie, dokładnie o godzinie 17.00 zaczynamy “Wieczór Słowa i uwielbienia”.

W uwielbieniu Boga będzie nas prowadził Grzegorz Mężyk – pastor Kościoła Bożego w Bytomiu, a inspirującym przesłaniem pt. “Miejsce zwane domem” podzieli się pastor Leszek Zając!

Będzie niekonwencjonalnie, radośnie i głęboko! Tym spotkaniem rozpoczynamy całą serię wyjątkowych spotkań, które jak wierzymy przerodzą się w powstanie nowego kościoła gromadzącego i dotykającego ludzi z Opolszczyzny.

Zachęcamy Cię, abyś do nas dołączył – spotkanie odbędzie się na sali konferencyjnej Hotelu Szara Willa w Opolu przy ulicy Oleskiej 11.

O nas

Przynależymy do rodziny Kościoła Bożego w Polsce. Kościół Boży w Polsce jest Kościołem protestanckim, wywodzącym się z nurtu charyzmatycznego, działającym w oparciu o naukę Pisma Świętego i odwołującym się do chrześcijaństwa czasów Nowego Testamentu. Jest częścią Kościoła Bożego (Church of God) założonego w 1886 roku i liczącego ponad 7 milionów wyznawców w 180 krajach świata.

Zapraszamy na nasze spotkania

Spotykamy się w każdą sobotę w sali konferencyjnej hotelu Szara Willa w Opolu przy ulicy Oleskiej 11.

Jesteśmy Kościołem, który pragnie objawiać światu Bożą miłość, której można doświadczyć w osobie Jezusa Chrystusa.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”.
Ewangelia Jana 3:16

Uznajemy w pełni autorytet Pisma Świętego jako natchnionego Słowa Boga do ludzi. Jest ono fundamentem, na którym budujemy zwycięskie życie w Chrystusie.

Na nabożeństwach z głębi serca oddajemy chwałę Panu Jezusowi w uwielbieniu. Jesteśmy też budowani głoszonym Słowem Bożym. Bóg objawia się w mocy i darach Ducha Świętego. Dzielimy się świadectwami tego, jak wielkich rzeczy Bóg dokonuje w naszym życiu. Modlimy się o każdego, kto potrzebuje pomocy lub uzdrowienia.

Wierzymy, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie odnowić z nim osobistą relację utraconą przez grzech. Jednak nie można tego osiągnąć poprzez własne starania. Pismo Święte mówi:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków aby się nikt nie chlubił”.
List do Efezjan 2:8

Biblijną drogą do zbawienia jest przyjęcie do serca Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ponieważ tylko On zmarł zamiast nas, aby stać się doskonałą ofiarą za grzechy człowieka.

“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”
List do Rzymian 10:9

Wierzymy również, że chrzest wodny jest świadomym aktem potwierdzającym pragnienie pójścia za Jezusem, a chrzest Duchem Świętym jest źródłem Bożej mocy do zwycięskiego życia z Chrystusem oraz objawiania Go światu.

Pragniemy, aby ta dobra nowina dotarła do każdego człowieka na świecie.